Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring

Esther van Duin / Natuurlijk verbinden
Versie 2020

Natuurlijk verbinden is zich ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen en te respecteren. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken en welke rechten je heeft.

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle diensten van Natuurlijk Verbinden. Door gebruik te maken van deze website geeft je aan deze te accepteren. Natuurlijk Verbinden respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoet.

De huidige -op de website beschikbare- versie is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt.

Wie is Esther van Duin
Esther van Duin, voorheen bekend als Natuurlijk Verbinden, is een eenmanszaak. Wij zijn gevestigd te (1687 AM) Wognum aan de Kerkstraat 45. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67852432. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kunt worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze website en diensten te gebruiken. Indien blijkt dat wij zonder toestemming gegevens verwerkt hebben van een persoon jonger dan 16 jaar, dan kunt je contact opnemen waarna wij de gegevens van deze persoon verwijderen.

Verwerken van de persoonsgegevens
We kunnen je gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten en producten bestelt of als je contact met ons opneemt. Wij mogen deze gegevens verwerken omdat we je toestemming vragen en om zo onze diensten optimaal aan je te kunnen leveren. Verder zullen we je gegevens niet zonder je toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

De gegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Je adresgegevens;
 • Je geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Je gedragingen op de website;
 • IP-adres;
 • (eventueel) handelsnaam en bedrijfsgegevens;
 • Je betaalgegevens;
 • Je vragen en de gegevens die je met ons deelt.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Je rechten
De gegevens die we van je verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons te allen tijde vragen om inzage in je gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van je gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van je bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Je mag ons vragen om een kopie van je gegevens.
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij je gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag de toestemming om je gegevens te verwerken altijd intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen gegevens meer van je verwerken.

Wil je gebruik maken van een van bovenstaande rechten dan verzoeken wij je om dit verzoek in te dienen via hallo@esthervanduin.nu. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door jou is aangevraagd verzoeken wij je om een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort of ID-kaart), paspoortnummer of ID-kaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee (2) weken op je verzoek reageren.

Doeleinde en gebruik

Je persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om je te benaderen in verband met een vraag die je via onze website hebt gesteld, je te benaderen in verband met je bestelling van een product en/of dienst of om je te informeren over Esther van Duin. Zo ontvangen wij je gegevens en/of gebruiken wij je gegevens onder andere door:

Contactformulier

Je kunt via het contactformulier contact met Esther van Duin opnemen. Bij het contactformulieren laat je zelf je gegevens achter. Deze gegevens worden door WordPress en onze mailservers aan ons aangeleverd. Deze gegevens verwerken wij om te kunnen reageren op je bericht.

Nieuwsbrief en/of andere marketingcommunicatie

Esther van Duin kan regelmatig een nieuwsbrief en/of andere marketingcommunicatie versturen om je te informeren over Natuurlijk Verbinden en wij kunnen bepaalde updates met je delen. Dit doen wij via een mailserver, waar je zichzelf voor inschrijft. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven

Betalingen

Indien je een product of dienst afneemt bij Esther van Duin kunt je de factuur via onder andere Ideal betalen. Deze persoons- en factuurgegevens worden door de server opgeslagen en verwerkt in de boekhouding van Natuurlijk Verbinden.

Reviews

Om onze dienstverlening constant te verbeteren kunnen wij je verzoeken om een review achter te laten of om een (korte) enquête in te vullen. Je kunt ervoor kiezen om deze anoniem achter te laten, maar bepaalde persoonsgegevens kunnen openbaar gemaakt worden indien je ervoor kiest om deze met je naam te delen.

Andere ontvangers van je persoonsgegevens

Natuurlijk Verbinden zal je gegevens nooit zonder je uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden. Uitzondering daarop is wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de aangevraagde diensten en wanneer wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Je persoonsgegevens kunnen wij delen met de volgende ontvangers;

 • Betaalproviders, voor het verzorgen van (online) betalingen.
 • Boekhoudprogramma’s, voor het verwerken van betalingen.
 • Medewerkers van Natuurlijk Verbinden, voor het uitvoeren van de overeenkomsten.
 • Nieuwsbriefsystemen voor het aanmaken en versturen van nieuwsbrieven.

Gerechtvaardigd belang
In sommige gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en daarbij onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Natuurlijk Verbinden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden zonder tussenkomst van een persoon.

De beveiliging van je gegevens
Natuurlijk Verbinden heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.

Alle partijen die jouw gegevens voor ons verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring. Natuurlijk Verbinden verkoopt je gegevens niet aan derden.

Bewaartermijn van je gegevens
Natuurlijk Verbinden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verworven. Wanneer je jezelf hebt uitgeschreven of een verzoek tot verwijdering hebt ingediend word je volledig uit onze database verwijderd. Dit gebeurt binnen maximaal 100 dagen na je verzoek.

Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren en hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Natuurlijk Verbinden of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Als wij je toestemming nodig hebben om cookies te mogen plaatsen dan vragen wij je dit tijdens je eerste bezoek aan onze website. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. De meeste cookies verdwijnen zodra je de internetbrowser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren op de internetbrowser staan. Deze kunt je zelf op elke moment via je internetbrowser verwijderen. Indien je onze cookies niet accepteert kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Voor het plaatsen van cookies gebruiken wij google analytics en een pixel van facebook. Beiden houden statistieken bij over je gedrag op de website.

Datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vragen we je vriendelijk om dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen naar hallo@esthervanduin.nu Wij kunnen dan direct actie ondernemen.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
Heb je nog vragen over deze privacy- en cookieverklaring of opmerkingen? Dan kan je te allen tijde contact met ons opnemen:

Esther van Duin
Kerkstraat 45
1687 AM Wognum
hallo@esthervanduin.nu

Laatst bijgewerkt op 4 november 2020.